Αλλαγές στο στοίχημα από την PMU!

     

    Ο πάροχος PMU άλλαξε τους τύπους στοιχηματισμού ανά συμμετοχές, που προσφέρονται στις γαλλικές ιπποδρομίες.

    10+ (Ίπποι)          ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΔΙΔΥΜΟ - ΤΡΙΟ  - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ - 2 ΑΠO ΤΑ 4

    8 – 9 (Ίπποι)        ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΔΙΔΥΜΟ  - ΤΡΙΟ  - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ

    4 – 7 (Ίπποι)        ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ