Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την ασφάλιση των αναβατών!